ละครคริสตมาส เรื่อง พระกำเนิดพระเยซูคริสต์

 
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

 

ละครเสี่ยวสีกับเสี่ยวสา