พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน

16 พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน